Terapi

Nyttig å vite

 

Forsikring:

Behandlingsforsikring dekker ofte 10 timer hos psykolog, du kan kontakte ditt eller din arbeidsgivers forsikringsselskap for å høre om du dekkes av dette.

 

Akutt forverring:

Ved akutt forverring, kan du kontakte din lokale legevakt, fastlege eller 113

I Oslo vil dette være Legevakten i Storgata

 

Konfidensialitet:

Psykologer har taushetsplikt, med noen få unntak

(f.eks. hvis man får vite at barn er i fare eller at pasienten er like ved å bli alvorlig syk og/eller farlig for seg selv eller andre)

Ikke send konfidensiell informasjon over e-post

 

Økonomiske utfordringer:

Hvis du ikke har råd til å dekke din egen behandling, kan du kontakte Fritt Sykehusvalg, for å få kontakt informasjon til privatpraktiserende psykologer med driftsavtale.

 

 

 

Informasjon

 

Terapi:

Jonas tilbyr individualterapi for de fleste kliniske problemstillinger, og han arbeider ut i fra prinsipper fra ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi), atferdsterapi, EMDR og psykodynamisk terapi. 


45 minutter: 1.650,-

60 minutter: 2.250,-

75 minutter: 2.750,-


Ved forespørsel om terapi, send mail til post@sharmabakkevig.noÅrlig økning i tråd med konsumprisindeks

Priser oppdatert 01.01.24

15% pristillegg for forsikrings- og bedriftsklienter