Hjem

ISTDP-klinikk i Oslo

ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi)

- en effektiv, dyptgående og emosjonsfokusert terapiform

Psykologspesialist

Jonas Sharma-Bakkevig

 

 

 

Jonas har mange års erfaring med psykiske lidelser som spenner seg fra de milde og forbipasserende til de alvorligste som krever innleggelse på sykehus. I sin private klinikk tar Jonas imot pasienter som ønsker hjelp med angst, depresjon, kroppslige plager, relasjonelle vansker, emosjonelle utfordringer og selvfølelsesproblematikk.

 

Jonas er psykologspesialist og veileder for psykologer og psykiatere som lærer seg ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Jonas er lærer/veileder ved Norsk Institutt for ISTDP, og tidligere behandler ved Thorsberg Døgnseksjon, der pasienter som ikke hadde profittert på minst tre tidligere terapiforsøk mottok ISTDP-terapi.  


Jonas har for tiden ikke kapasitet til nye pasienter, og anbefaler interesserte å ta kontakt med Norsk Klinikk for ISTDP, Psykologvirke eller Favne hvis man ønsker ISTDP-terapi.

 

Psykologspesialist

Jonas Sharma-Bakkevig

 

 

Adresse:  Møllesvingen 2, 0854 Oslo

Email:      post@sharmabakkevig.no

Telefon:   (47) 40218580

 

Kvalitet

Autorisert psykologspesialist og

medlem av Norsk Psykologforening


Utdannet ISTDP-terapeut og ISTDP-veileder gjennom The Institute for ISTDP Training and Research

 

Ansvarsforsikring gjennom Norsk Pasientskadeerstatning

 

 


© Copyright Jonas Sharma-Bakkevig