Hjem

Terapi, kurs og veiledning 

Jonas Sharma-Bakkevig er psykologspesialist med mange års erfaring med psykiske lidelser som spenner seg fra de milde og forbipasserende til de alvorligste som krever innleggelse på sykehus. Gjennom den velrenommerte klinikken Psykologvirke tar Jonas og kollegaer imot pasienter som ønsker hjelp med blant annet angst, depresjon, relasjonelle vansker, emosjonelle utfordringer, psykosomatiske plager og selvfølelsesproblematikk.

 

Jonas er i tillegg veileder for psykologer og psykiatere som lærer seg ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Jonas er lærer/veileder ved Norsk Institutt for ISTDP, og tidligere behandler ved Thorsberg Døgnseksjon, der pasienter som ikke hadde profittert på minst tre tidligere terapiforsøk mottok ISTDP-terapi.  Jonas er også fagutivkler ved Everymind, der han med kollegaer utvikler og driver nettbaserte kurs og webinar for pasienter, ikke-pasienter og bedrifter. I samarbeid med Gyldendal forlag er Jonas forfatter og serieredaktør i "Min vei ut av..." der Jonas med andre psykologer skriver kortfattede, faglige, økonomisk rimelige og pedagogiske bøker for egenbehandling av symptomlidelser som angst, depresjon, søvnvansker, slitenhet, stress osv.


Jonas arbeider nå på Psykologvirke, og terapi kan bookes ved å klikke her.