Hjem

ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi)

- en effektiv, dyptgående og emosjonsfokusert terapiform

Psykologspesialist

Jonas Sharma-Bakkevig

 

 

 

Jonas er psykologspesialist med mange års erfaring med psykiske lidelser som spenner seg fra de milde og forbipasserende til de alvorligste som krever innleggelse på sykehus. Gjennom den velrenommerte klinikken Psykologvirke tar Jonas imot pasienter som ønsker hjelp med blant annet angst, depresjon, relasjonelle vansker, emosjonelle utfordringer, psykosomatiske plager og selvfølelsesproblematikk.

 

Jonas er i tillegg veileder for psykologer og psykiatere som lærer seg ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Jonas er lærer/veileder ved Norsk Institutt for ISTDP, og tidligere behandler ved Thorsberg Døgnseksjon, der pasienter som ikke hadde profittert på minst tre tidligere terapiforsøk mottok ISTDP-terapi.  


Jonas arbeider nå på Psykologvirke, og terapi kan bookes ved å klikke her.