Om ISTDP

Ønsker du å vite mer?

 

Forskning:

ISTDP er en godt dokumentert korttidsterapi i forskningen, og du kan lese noe av denne forskningen her.

 

Samarbeidspartnere:

Jonas samarbeider med internasjonale klinikerne og forskerne innen ISTDP som Allan Abbass og Jon Frederickson. I tillegg er Jonas styremedlem og lærer/veileder ved Norsk Institutt for ISTDP, Jonas arbeider også som faglig utvikler og daglig leder i Everymind, der han er med på å utvikle kurs og webinarer for bedrifter, pasienter og ikke-pasienter.

 

 

ISTDP

 

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP; Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) er en relativt ny terapiform i Norge, men i land som Canada har den over flere tiår vært en anerkjent og etterspurt terapiform. I Norge ble metodikken kjent for fullt da den ble brukt på Thorsberg-prosjektet, der vi ga behandling til pasienter som ikke tidligere har hatt effekt av terapi (såkalte behandlingsresistente tilstander). 

 

ISTDP kjennetegnes av høy terapeutaktivitet og et felles prosjekt om å både redusere symptomer og gjøre noe med at symptomene oppstår i utgangspunktet. Resultatene av dette vil være redusert kroppslig ubehag/angst, mindre depressive plager, økt kompetanse til å håndtere relasjonelle og emosjonelle utfordringer, økt selvomsorg og selvfølelse, og fornyet selvtillit til å møte nye utfordringer i livet. ISTDP er mest kjent som en terapimetode som blir brukt ved tilstander der ordinær samtaleterapi ikke har hatt ønsket effekt.

 

Hvert menneske er unikt, og dine plager er sammensatt på en helt unik måte. I ISTDP jobber vi for å identifisere enkeltelementene i dine plager, hva som utløser dem, og hvilket arbeid som må gjøres for å endre på dette. Målet er varig endring.


Ved forespørsel om terapi, send mail til post@sharmabakkevig.no