Om ISTDP

ISTDP-klinikk i Oslo

Ønsker du å vite mer?

 

Forskning:

ISTDP er en godt dokumentert korttidsterapi i forskningen, og du kan lese noe av denne forskningen her.

 

Samarbeidspartnere:

Jonas samarbeider med internasjonale klinikerne og forskerne innen ISTDP som Allan Abbass og Jon Frederickson. I tillegg er Jonas daglig leder og lærer/veileder ved Norsk Institutt for ISTDP.

Psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig har for tiden lite kapasitet for nye pasienter, og anbefaler interesserte å ta kontakt med Norsk Klinikk for ISTDP, som holder til i Drammen.

 

Litteratur:

Det vil legges ut skriftlig materiale her.

 

 

ISTDP

 

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP; Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) er en relativt ny terapiform i Norge, men i land som Canada har den over flere ti år vært en anerkjent og etterspurt terapiform. I Norge ble metodikken kjent for fullt da den ble brukt på Thorsberg-prosjektet, der vi ga behandling til pasienter som ikke tidligere har hatt effekt av terapi (såkalte behandlingsresistente tilstander). 

 

ISTDP kjennetegnes av høy terapeutaktivitet og et felles prosjekt om å både redusere symptomer og gjøre noe med at symptomene oppstår i utgangspunktet. Resultatene av dette vil være redusert kroppslig ubehag/angst, mindre depressive plager, økt kompetanse til å håndtere relasjonelle og emosjonelle utfordringer, økt selvomsorg og selvfølelse, og fornyet selvtillit til å møte nye utfordringer i livet.

 

Hvert menneske er unikt, og dine plager er sammensatt på en helt unik måte. I ISTDP jobber vi for å identifisere enkeltelementene i dine plager, hva som utløser dem, og hvilket arbeid som må gjøres for å endre på dette. Målet er varig endring.

Psykologspesialist

Jonas Sharma-Bakkevig

 

 

Adresse:  Møllesvingen 2, 0854 Oslo

Email:      post@sharmabakkevig.no

Telefon:   (47) 40218580

 

Kvalitet

Autorisert psykologspesialist og

medlem av Norsk Psykologforening


Utdannet ISTDP-terapeut og ISTDP-veileder gjennom The Institute for ISTDP Training and Research

 

Ansvarsforsikring gjennom Norsk Pasientskadeerstatning

 

 


© Copyright Jonas Sharma-Bakkevig