Om ISTDP

Ønsker du å vite mer?

 

Forskning:

ISTDP er en godt dokumentert korttidsterapi i forskningen, og du kan lese noe av denne forskningen her.

 

Samarbeidspartnere:

Jonas samarbeider med internasjonale klinikerne og forskerne innen ISTDP som Allan Abbass og Jon Frederickson. I tillegg er Jonas styremedlem og lærer/veileder ved Norsk Institutt for ISTDP, Jonas arbeider også som faglig utvikler og daglig leder i Everymind, der han er med på å utvikle kurs og webinarer for bedrifter, pasienter og ikke-pasienter.

Psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig tar inn pasienter gjennom Psykologvirke.

 

 

 

ISTDP

 

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP; Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) er en relativt ny terapiform i Norge, men i land som Canada har den over flere ti år vært en anerkjent og etterspurt terapiform. I Norge ble metodikken kjent for fullt da den ble brukt på Thorsberg-prosjektet, der vi ga behandling til pasienter som ikke tidligere har hatt effekt av terapi (såkalte behandlingsresistente tilstander). 

 

ISTDP kjennetegnes av høy terapeutaktivitet og et felles prosjekt om å både redusere symptomer og gjøre noe med at symptomene oppstår i utgangspunktet. Resultatene av dette vil være redusert kroppslig ubehag/angst, mindre depressive plager, økt kompetanse til å håndtere relasjonelle og emosjonelle utfordringer, økt selvomsorg og selvfølelse, og fornyet selvtillit til å møte nye utfordringer i livet.

 

Hvert menneske er unikt, og dine plager er sammensatt på en helt unik måte. I ISTDP jobber vi for å identifisere enkeltelementene i dine plager, hva som utløser dem, og hvilket arbeid som må gjøres for å endre på dette. Målet er varig endring.